Aşağıda sayılan konular buluş niteliğinde olmadıkları için patent kapsamı dışında kalırlar:

1.Keşifler , bilimsel teoriler , matematik metotları ;

2.Zihni , ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan , usul ve kurallar;

3.Edebiyat ve sanat eserleri , bilim eserleri , estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar 
yazılımları ;

4.Bilginin derlenmesi , düzenlenmesi , sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü
bulunmayan usuller ;

5.İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan
vücudu ile ilgili teşhis usulleri .

Bu maddenin birinci fıkrasının ( 3 ) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip
ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz.Bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlar
için münhasıran koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.

Aşağıda belirtilen buluşlar da patent verilerek korunmaz :

- Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.

- Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya 
hayvan yetiştirilmesi usulleri. 

Faydalı Model Belgesi İle Korunmayacak Buluşlar Ve Konular 

Usuller ve usuller sonucu elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında faydalı model 
belgesi verilmez.Usuller ve kimyasal maddeler ancak patent belgesiyle korunabilir.

Hakkımızda

Başalan Patent & Trade Mark Sınai Mülkiyet Hizmetleri Müşavirlik Limited Şirketi, Ahmet Başalan ve Feriha Başalan tarafından kurulmuş olup, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ile Türkiye'de ve tüm dünya ülkelerinde marka, patent,faydalı model ve endüstriyel tasarım haklarının tescilinde kişi ve kuruluşlara ISO 9001:2008 kalite güvence sistemine sahip kurum olarak resmi marka ve patent vekili sıfatıyla danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Adres

Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6
PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL
Telefon:+90(0212) 290 62 72
Fax:+90 (0212) 290 62 70 - 290 62 82
E-Mail:info@basalanpatent.com.tr
Web:www.basalanpatent.com.tr

Haberdar ol!