Patent Başvurusu için gerekli belgeler;
 
- Başvuru sahib(ler)inin adı-soyadı / ünvanı – adres(ler)i ,

- Buluş sahib(ler)inin adı- soyadı/ünvanı – adres(ler)i ,

- Buluşu tanımlayan tarifname , istemler, özet

- Buluşu gösteren teknik resimler,

- Rüçhan bilgileri (varsa)

- Rüçhan belgesi aslı (3 ay içerisinde dosyalanabilir.)

- Patent Başvurusu Sicil Kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

- Vekaletname


 Faydalı Model Başvurusu için gerekli belgeler:
 
- Başvuru sahib(ler)inin adı-soyadı / ünvanı – adres(ler)i ,

- Buluş sahib(ler)inin adı- soyadı/ünvanı – adres(ler)i ,

- Buluşu tanımlayan tarifname , istemler, özet

- Buluşu gösteren teknik resimler,

- Rüçhan bilgileri (varsa)

- Rüçhan belgesi aslı (3 ay içerisinde dosyalanabilir.)

- Faydalı model başvurusu sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

- Vekaletname


 Adres yada ünvan değişikliği için gerekli belgeler:

- Ünvan/adres değişikliğini gösterir belge

- Patent Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı patent belgesi düzenlenmesine ilişkin talep

- Ünvan/Adres değişikliği sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

- Vekaletname


 Nevi Değişikliği için gerekli belgeler:

 - Nevi değişikliğini gösterir belge

- Nevi değişikliği sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

- Vekaletname Devir için gerekli belgeler:

- Taraflarca imzalı, noter tasdikli devir sözleşmesi aslı

- Devir işlemi sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

- Vekaletname Lisans için gerekli belgeler :

- Taraflarca imzalı, imzaları onaylı lisans sözleşmesi,

- Lisans işlemi sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

- Vekaletname


 Veraset yoluyla intikal ve rehin işlemi için gerekli belgeler:

 Miras yoluyla intikal işlemi için;

- Veraset ilamı

- İntikal sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

- Vekaletname

 
Rehin işlemi için;

- Rehin Sözleşmesi

- Rehin sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

Hakkımızda

Başalan Patent & Trade Mark Sınai Mülkiyet Hizmetleri Müşavirlik Limited Şirketi, Ahmet Başalan ve Feriha Başalan tarafından kurulmuş olup, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ile Türkiye'de ve tüm dünya ülkelerinde marka, patent,faydalı model ve endüstriyel tasarım haklarının tescilinde kişi ve kuruluşlara ISO 9001:2008 kalite güvence sistemine sahip kurum olarak resmi marka ve patent vekili sıfatıyla danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Adres

Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6
PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL
Telefon:+90(0212) 290 62 72
Fax:+90 (0212) 290 62 70 - 290 62 82
E-Mail:info@basalanpatent.com.tr
Web:www.basalanpatent.com.tr

Haberdar ol!